Projekt „Ochrona siedlisk foki szarej oraz morświna na obszarze Słowińskiego Parku Narodowego”

W dniach 29 – 30 stycznia 2015 r. odbyła się w Ustce konferencja inaugurująca projekt „Ochrona siedlisk foki szarej (Halichoerus grypus) oraz morświna (Phocoena phocoena)na obszarze Słowińskiego Parku Narodowego”. Była to pierwsza konferencja inaugurująca ten projekt.

W konferencji uczestniczyło ok. 60 osób zajmujących się głównie ochroną ssaków morskich i przyrody Bałtyku, w tym m.in. pracownicy Słowińskiego Parku Narodowego oraz 11 wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF Polska. Z miejscowości Łeba uczestniczyli w konferencji wolontariusze Ireneusz Mania, Leszek Mielczarek i Wojciech Siwczyński. Główne aspekty dotyczące ochrony foki szarej oraz morświna, przedstawione zostały przez Pana Krzysztofa Skórę z Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego na Helu, który to przedstawił stan wiedzy, zakres badań i problem ochrony ssaków morskich w Polskich Obszarach Morskich. Omówione zostały również najnowsze wyniki detekcji morświnów z projektu SAMBAH. Przedstawiciel WWF Pan Jerzy Bagiński zaprezentował działalność Błękitnego Patrolu w ochronie ssaków morskich, udzielając cennych wskazówek dotyczących monitoringu fok. Omówiony zostały również zagadnienia dotyczące problemu występowania tzw. „sieci widm”oraz sposobów ich usuwania.

Pracownik Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Słupsku omówił temat narzędzi służących do połowu ryb w przybrzeżnych wodach Bałtyku oraz sposób postępowania z nieoznaczonymi narzędziami połowowymi. Kolejny referent Pan Piotr Gruszka przedstawił zagadnienie dotyczące siedlisk dennych na terytorium morskim SPN.

W trakcie konferencji padało wiele pytań i sugestii na które prelegenci chętnie odpowiadali. Uczestnicy konferencji podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z realizacją zadań w projekcie.

Ireneusz Mania