W grudniu 2014 r. Lokalna Grupa Rybacka „Pradolina Łeby” w ramach działań promocyjnych, ogłosiła konkurs na najciekawszą ofertę turystyczną w Krainie Słodko-Słonej. W konkursie mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy obszaru objętego działaniem Lokalnej Grupy Rybackiej „Pradolina Łeby”.

Głównym celem konkursy było opracowanie oferty spędzenia niezapomnianego weekendu na terenie Krainy Słodko-Słonej, czyli na obszarze 9 Gmin jakie obejmuje LGR „Pradolina Łeby”.

Do udziału w konkursie swoją ofertę przygotowało nasze Stowarzyszenie. Oferta, którą złożyliśmy pt. BAŁTYK ZIMĄ DLA RODZINY – MAMA, TATA, DZIECI, miała na celu promowanie aktywnego wypoczynku dla całej rodziny nad Bałtykiem w okresie zimy.

W opisie oferty konkursowej zostały zamieszczone szczegółowe informacja dotyczące atrakcji turystycznych, możliwości spędzenia aktywnego wypoczynku dla całej rodziny, czy też dla samych rodziców lub dzieci, np. zabiegi SPA, zabawa z animatorem, kąpiel z Morsami. Zamieszczony został szczegółowy harmonogram każdego dnia pobytu w Łebie – od godzin rannych do godzin wieczornych.

Z pośród wszystkich ofert, które wpłynęły do LGR „Pradolina Łeby”, oferta złożona przez naszą organizację otrzymała wyróżnienie, uzyskując tym samym:

  • roczną darmową promocję w materiałach reklamowych Krainy Słodko-Słonej
  • darmowe publikowanie na stronach internetowych: strona główna konkursu www.slodko-slona.pl, zakładka `Rekomendowane’ oraz serwisach internetowych www.pradolinaleby.pl
  • darmową promocję w materiałach Lokalnej Grupy Rybackiej „Pradolina Łeby”