W nocy z wtorku na środę – 3 czerwca 2015 r. – dokonano aktu wandalizmu niszcząc w Parku Misjonarzy Oblatów przy ul. Powstańców Warszawy 16 drzewek ozdobnych gatunku żywotnik zachodni (Thuja occidentalis). Zdarzenie to zostało zgłoszone do organów ścigana jako niszczenie roślinności. Prosimy o przekazanie informacji pomocnych w celu ujęcia sprawcy.

Za wskazanie osoby, która popełniła ww czyn Burmistrz Miasta Łeby – Andrzej Strzechmiński wyznaczył nagrodę pieniężną.

Kontakt do Straży Miejskiej w Łebie – 59 8661 510 wew. 39

Do kontaktu w tej sprawie można użyć poniższego formularza.

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]

Art. 144. Kodeks wykroczeń (Dz.U.2013.0.482 t.j. – Ustawa z dnia 20 maja 1971 r.)

§ 1. Kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza roślinność lub też dopuszcza do niszczenia roślinności przez zwierzęta znajdujące się pod jego nadzorem albo na terenach przeznaczonych do użytku publicznego depcze trawnik lub zieleniec w miejscach innych niż wyznaczone dla celów rekreacji przez właściwego zarządcę terenu, podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany.

§ 2. Kto usuwa, niszczy lub uszkadza drzewa lub krzewy stanowiące zadrzewienie przydrożne lub ochronne albo żywopłot przydrożny,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2 można orzec nawiązkę do wysokości 500 złotych.