Osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie pracy mogą osobiście odebrać informację o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy oraz roczne raporty składek społecznych i zdrowotnych za rok 2016. Mieszkańcy miasta Łeby i gmin: Nowa Wieś Lęborska, Wicko i Cewice w pokoju nr 3. Mieszkańcy miasta Lęborka w pok. nr 10.

Zaktualizowano 2020-06-26