Strefa Płatnego Parkowania obowiązuje od 1 czerwca do 15 września w pasie drogowym (oznaczone na mapie kolorem zielonym). Od 15 czerwca do 15 września będą także dostępne dodatkowo płatne parkingi (oznaczone na mapie kolorem niebieskim).

Biuro Strefy Płatnego Parkowania mieści się przy ul. Kościuszki 55. Czynne w godz. od 8:00 do 20:00. Telefon kontaktowy – 726 229 657.


Infolinia City Parking Group SA – 56 663 76 16
http://www.cityparkinggroup.pl/

Opłaty

Opłaty pobierane będą od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych w godzinach od 8:00 do 20:00. Opłaty można będzie dokonać korzystając z 40 parkomatów Simens Sicuro rozmieszczonych w Strefie Płatnego Parkowania. Parkometry przyjmują tylko monety o nominałach 10gr, 20gr, 50gr, 1zł, 2zł, 5zł i nie wydają reszty. Banknoty można wymienić w myjni obok Biedronki. Wydany bilet należy umieścić za przednią szybą samochodu.

Stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych:

 • opłata minimalna za 0,5h – 1,50 zł
 • 1h – 3 zł
 • 2h – 6,50 zł
 • 3h – 10,50 zł
 • 4h – 13,50 zł
 • 5h – 16,50 zł
 • 6h – 19,50 zł
 • 7h – 22,50 zł
 • 8h – 25,50 zł
 • 9h – 28,50 zł
 • 10h – 31,50 zł
 • 11h – 34,50 zł
 • 12h – 37,50 zł
 • bilet całodobowy – 20 zł

Opłaty dla stałych mieszkańców

Opłata zryczałtowana dla stałych mieszkańców Łeby zamieszkałych w obszarze Strefy Płatnego Parkowania przysługująca na jeden własny pojazd w wysokości 100 zł za cały okres w roku.

W przypadku wykupu abonamentu dla stałego mieszkańca na 1 własny pojazd, podstawą będzie wpis zameldowania w dokumencie tożsamości lub w przypadku jego braku, zaświadczenie z Urzędu Miejskiego w Łebie o zameldowaniu w Łebie, a przyporządkowanie właściciela do jego pojazdu będzie sie odbywać na podstawie wpisu w dowodzie rejestracyjnym lub dokumentu leasingowego, wieloletniej umowy użyczenia.

Na bilecie potwierdzającym wykupienie rocznego abonamentu będą umieszczone następujące informacje:

 • termin ważności
 • numer rejestracyjny
 • numer biletu

Podstawa prawna

UCHWAŁA NR XXV/307/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŁEBIE z dnia 30 stycznia 2017 r.
w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miejskiej Łeba i ustalenia stawek opłat za postój w tych strefach, sposobu ich pobierania.

UCHWAŁA NR XXVIII/344/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŁEBIE z dnia 25 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/307/2017 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miejskiej Łeba i ustalenia stawek opłat za postój w tych strefach, sposobu ich pobierania.

DROGI GMINNE W ŁEBIE
spis dróg gminnych z podaniem podstawy zaliczenia do kategorii (nr drogi, nazwa drogi/ulicy, nr uchwały).