Wiele polskich gmin w ostatnich latach wprowadziło budżety obywatelskie (zwane też partycypacyjnymi), polegające na wydatkowaniu części budżetu miasta lub gminy na cele wskazane przez mieszkańców. Przeprowadzono analizę dotyczącą wprowadzania budżetów obywatelskich w gminach miejskich do 5 tys. mieszkańców. Wśród 21 badanych miast, w 5 wprowadzono budżet obywatelski, w tym w 2 z województwa pomorskiego (Krynica Morska i Hel). Kwota przeznaczana na budżet obywatelski w analizowanych miastach oscylował od 38 000 zł (Krynica Morska) do 260 000 zł (Karpacz). Do budżetu obywatelskiego zgłaszano od 2 (Raciąż) do 11 (Hel) wniosków. W głosowaniach nad projektami głosowało od 66 (Krynica Morska) do 865 (Hel) osób. W większości gmin głosowanie było przeprowadzane w tradycyjnej formie poprzez oddanie głosu na karcie do głosowania. W Krynicy Morskiej głosowanie odbywało się podczas spotkania z mieszkańcami. W ramach budżetu obywatelskiego realizowane były głównie projekty inwestycyjne w przestrzeni publicznej.

Zaktualizowano 2020-06-22