W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie z dnia 19 lipca 2019 roku, ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym prosimy o wnoszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na konto o numerze:
36 9324 0008 0000 0202 2000 0550.


Aktualne numery kont bankowych można znaleźć na stronie http://bipleba.nv.pl/umleba,m,449,informacje-podstawowe.html.

Zaktualizowano 2020-06-26