Gmina Miejska Łeba zrealizowała operację „Urządzenie Parku Misjonarzy Oblatów w Łebie – etap III” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartej w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”.

Zaktualizowano 2020-06-26