Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) Burmistrz Miasta Łeba zarządza, zamknięcie dla interesantów Urzędu Miasta Łeba oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łebie od 17 marca 2020 r. do odwołania.

Prosimy kontaktować się z Urzędem Miasta Łeba drogą elektroniczną:

Wejście do UrzęduMiasta, będzie możliwe w wyjątkowych sytuacjach, dotyczących wyłącznie spraw związanych z aktami zgonu, po uprzednim, telefonicznym umówieniu wizyty.