Wychodząc naprzeciw wygodzie turystów Słowiński Park Narodowy podąża za trendami i korzystając z dostępnych technologii, uruchomił 1 maja 2020 r., sprzedaż biletów wstępu do SPN przez aplikację internetową, dostępną na stronie pod adresem:

slowinskipn.eparki.pl

Bilet wstępu do Parku należy kupić wyłącznie korzystając z aplikacji internetowej dostępnej pod podanym linkiem. Na terenie SPN pobiera się opłaty za wstęp do Parku od maja do września wg cennika https://slowinskipn.pl/pl/cennik-turystyka/oplaty-za-wstep.html

Prosimy wszystkich turystów do korzystania z tej formy płatności. Dochody uzyskane z biletów wstępu przeznaczone są na działania statutowe Parku – przede wszystkim na ochronę przyrody i utrzymanie infrastruktury turystycznej, realizowanej w ramach zadań ochronnych Słowińskiego Parku Narodowego.

Zaktualizowano 2020-07-31