Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji organizuje akcję pn. „Bitwa o wozy”. W jej ramach, gmina do 20 tys. mieszkańców, w której frekwencja wyborcza będzie najwyższa w województwie, otrzyma środki na sfinansowanie w całości samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Wartość takiego wozu to niemal 800 tys. zł.

Zachęcamy do walki o najwyższą frekwencję w zbliżających się wyborach prezydenckich – 28 czerwca 2020 r. Pomóżmy przy tej okazji zdobyć strażakom wóz ratowniczo-gaśniczy, który umożliwi im jeszcze sprawniejsze działanie w walce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy.

Źródło:


Wyniki frekwencji dla woj. pomorskiego w pierwszej turze oraz frekwencja dla całego kraju

Źródło – https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/frekwencja/1/Koniec/woj/220000

Zaktualizowano 2020-07-16