Jak co roku Gmina Miejska Łeba przystąpiła do nasadzeń drzew i krzewów na terenie naszego pięknego miasteczka, co w efekcie widać na terenie ulic, parków i lasów. W ostatnim czasie w wyniku nasadzeń posadzono łącznie ok. 4375 sztuk drzew i krzewów na terenie ulicy Kościuszki, ok. 3180 krzewów i 32 szt. drzew na terenie ul. Obr. Westerplatte, 12 szt. drzew na terenie ul. 1 Maja, ok. 300 szt. krzewów na deptaku na ul. Kościuszki, 10 sztuk drzew owocowych oraz 20 sztuk krzewów przy budynku MOPS w Łebie, kilkanaście sadzonek głogów na ul. Turystycznej, nasadzono również 500 szt. sadzonek olchy jak również ok. 30 sztuk drzew gat. sosna czarna w lesie komunalnym w Łebie z planem dalszych nasadzeń sadzonek drzew leśnych. Gmina realizując nasadzenia drzew i krzewów nie tylko dokonuje rekompensaty przyrodniczej w zamian za usunięte drzewa czy krzewy, ale również stwarza korzystne warunki do przebywania w przestrzeni publicznej dla mieszkańców i wszystkich osób przebywających w Łebie. Warto pamiętać, iż drzewa odgrywają ogromną rolę w środowisku, w którym żyjemy. Poprzez pochłanianie dwutlenku węgla poprawiają skład powietrza. Oprócz tego drzewa są środowiskiem życia wielu zwierząt, oczyszczają powietrze z toksycznych gazów i pyłów, zatrzymują wody opadowe, wzbogacają powietrze o substancje lotne, chronią przed hałasem, urządzone tereny zadrzewione obniżają poziom stresu i agresji, przyczyniają się do rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej, wpływają na poprawę stanu zdrowia.

Zaktualizowano 2020-07-17