W dniach 6–9 października br. na terenie kraju przeprowadzone zostanie ćwiczenie RENEGADE/SAREX-20 organizowane przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. W ramach ćwiczenia przeprowadzone zostaną epizody dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas ćwiczenia odbędzie się trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu.

W związku z powyższym na terenie Gminy – Miasta Łeba mogą zostać włączone syreny alarmowe w celu ogłoszenia alarmu oraz jego odwołania. W ramach treningu emitowany będzie:

  • dźwięk modulowany trwający trzy minuty – oznaczający ogłoszenie alarmu,
  • dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie alarmu.

Zaktualizowano 2020-10-09