• Urząd będzie czynny w dni robocze do godz. 14:00.
 • Przy wejściu strażnik będzie dokonywał pomiaru temperatury pracownikom i osobom zewnętrznym.
 • Wypłaty gotówki (dodatki mieszkaniowe i energetyczne oraz inne) realizowane będą przez okienko na zapleczu urzędu (dojście od parkingu).
 • Kasa urzędu czynna tylko w dni parzyste. Interesanci przyjmowani są pojedynczo – tzn. przed okienkiem obsługiwana jest jedna osoba, reszta czeka na zewnątrz budynku. Wpuszczane są tylko osoby w maseczkach i po zdezynfekowaniu dłoni.
 • Z zasady nie będziemy przyjmować interesantów – kontakt tylko drogą telefoniczną, elektroniczną (ePUAP, e-mail), pisemną (korespondencję można zostawić w skrzynce przed wejściem do urzędu).
 • Opłaty prosimy dokonywać za pośrednictwem banku lub bankowości elektronicznej.
 • W koniecznych przypadkach przyjmowani będą interesanci w pomieszczeniu nr 1, którzy posiadać będą maseczkę na twarzy i rękawiczki. Osobie tej na wejściu zostanie wykonany pomiar temperatury.
 • CIT będzie pracował przy drzwiach zamkniętych. A odpowiedzi i foldery wydawane będą przez okno przy zachowaniu wymogów sanitarnych.
 • Jeden ze strażników miejskich pełni dyżury w holu budynku i pilnuje przestrzegania wymogów sanitarnych u pracowników i u osób z zewnątrz.
 • Personel sprzątający codziennie wykonuje dezynfekcję powierzchni płaskich, poręczy i klamek.
 • W każdym pomieszczeniu dostępny jest pojemnik ze środkiem dezynfekcyjnym.
 • Ograniczono kontakt między pracownikami nakazując zachowywać maksymalną odległość między sobą oraz ograniczono przebywanie w pomieszczeniu socjalnym.
 • Wprowadzono nakaz codziennej dezynfekcji rano i po każdym wyjściu na zewnątrz budynku.

Numery kont:

 • NR KONTA ogólny: 66 9324 0008 0000 0202 2000 0010
 • NR KONTA dla opłat za śmieci: 36 9324 0008 0000 0202 2000 0550
 • NR KONTA dla przelewów z zagranicy SWIFT GBWCPLPP IBAN: PL 66 9324 0008 0000 0202 2000 0010

Zachęcamy do składania pism wyłącznie drogą elektroniczną poprzez e-puap lub inne portale rządowe lub na adres e-mail sekretariatu – sekretariat@leba.eu. Więcej na ten temat na stronach:

W przypadku wysyłania wiadomości na e-mail nie otrzymają Państwo potwierdzenia więc nie ma gwarancji, że wiadomość dotarła – w przypadku ePUAP’u tej niedogodności nie ma.

Informacje kontaktowe i dostęp do informacji publicznej uzyskają Państwo na stronach:

Zaktualizowano 2020-12-15