Od piątku do poniedziałku będzie trwała policyjna akcja „Znicz 2020”. Na drogach powiatu pojawi się więcej patroli drogówki, a w rejonie lęborskiego cmentarza nastąpią zmiany w organizacji ruchu.

Od 30 października do 02 listopada przeprowadzona zostanie akcja „Znicz 2020”. Jak co roku na drogach powiatu lęborskiego będzie więcej patroli Policji oraz innych służb, których głównym zadaniem będzie zapewnienie bezpiecznego dojazdu i powrotu z miejsc spoczynku bliskich. Mundurowi będą kierować ruchem na drogach dojazdowych do lęborskiego cmentarza, udrażniać w czasie największego natężenia ruch na drodze krajowej nr 6 i wojewódzkiej 214 oraz czuwać nad bezpieczeństwem i porządkiem publicznym.

W rejonie lęborskiego cmentarza w dniu 1 listopada wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu drogowego:

  • wyjazd z ulicy Majkowskiego na drogę krajową nr 6 będzie oznakowany znakiem B-2 „nakaz jazdy w prawo za znakiem”, co jest podyktowane koniecznością odciążenia ronda z ruchu kołowego. Policjanci sugerują dojazd do Lęborka przez miejscowość Mosty,
  • ulica Kartuska przy plebanii będzie drogą jednokierunkową. Wjazd na nią będzie możliwy od strony ulicy Kaszubskiej. Z prawej strony ulicy, za pętlą autobusową, będzie wyznaczony pas parkingowy na całej długości ulicy Kartuskiej. Lewa strona ulicy będzie objęta zakazem zatrzymywania się.
  • w przypadku wystąpienia utrudnień, policjanci nadzorujący ruch kołowy mogą wprowadzić dodatkowe zmiany w organizacji ruchu. Dlatego apelujemy o bezwzględne stosowanie się do ich poleceń oraz zwrócenie uwagi na pieszych.

Tym, którzy wybierają się na cmentarz pojazdami, sugerujemy korzystanie z nowo powstałych miejsc parkingowych, zlokalizowanych przy ulicy Kaszubskiej na wysokości ogródków działkowych oraz wzdłuż nowo powstałej ulicy Majkowskiego.

Osobom, które wybierają się na cmentarz pieszo, przypominamy o obowiązku noszenia elementów odblaskowych poza terenem zabudowanym. W okresie jesiennym, podczas szybko zapadającego zmroku i zmniejszonej widoczności, pieszy jest często niewidoczny dla kierującego. Nawet mały odblask poprawia widoczność i może uratować życie. Elementy odblaskowe powinny być umieszczone w takim miejscu, by znalazły się w polu działania świateł samochodowych i były widoczne dla kierujących nadjeżdżających z obu kierunków.

Zachęcamy także do noszenia odblasków w mieście. Nie wszystkie odcinki drogi są dobrze oświetlone, a widoczność kierującemu często ograniczają elementy architektoniczne, drzewa lub padający deszcz.

Zaktualizowano 2020-11-03