Młodzi, czas na Was! Tworzymy Młodzieżową Radę przy moim biurze poselskim!

Jeśli jesteś uczniem/uczennicą szkoły średniej w województwie pomorskim i chcesz współtworzyć aktywności mojego biura oraz brać udział w warsztatach o tematyce politycznej i społecznej, zapraszam Cię serdecznie!

Aby zostać członkiem/członkinią Rady, musisz wykonać zadanie konkursowe – stworzyć scenariusz projektu społecznego. Twój projekt ma być skierowany do społeczności lokalnej i uwzględniać jej potrzeby. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie (do pobrania poniżej).

Najważniejsze daty:

  • 15 listopada 2020 r. – do tego czasu musisz wypełnić internetową ankietę zgłoszeniową: https://forms.gle/2cB5LvKTDUddsTc2A
  • 20 listopada 2020 r. – ostateczny termin przesłania gotowego projektu elektronicznie przez maila/WeTransfer na adres promocja@adamowiczmagdalena.pl oraz pocztą na adres al. Grunwaldzka 128-130, 80-244 Gdańsk (liczy się data stempla pocztowego).

Do wydrukowanego projektu należy dołączyć podpisany formularz zgłoszeniowy oraz klauzulę informacyjną (do pobrania poniżej). Jeśli masz mniej niż 18 lat, pod dokumentami musi dodatkowo podpisać się Twój przedstawiciel ustawowy (rodzic lub opiekun prawny).

Magdalena Adamowicz
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Zaktualizowano 2020-11-03