Informacja dla osób planujących skorzystanie z dofinansowania z budżetu miasta Łeby na wymianę urządzeń grzewczych.

W związku z zapytaniami dotyczącymi możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę starego urządzenia na kocioł na pelet informujemy, że obowiązujące przepisy prawa w znaczący sposób ograniczają od dnia 30 października 2020 r. możliwość montażu takich urządzeń.

Taką podstawą prawną są przepisy Uchwały nr 309/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze miast województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz.Urz.Woj.Pom. poz.4232 z 15 października 2020 r.) czyli tzw. uchwały antysmogowej.

Zgodnie z tymi przepisami w instalacjach c.o. lub c.w.u. dopuszcza się stosowanie wyłącznie następujących rodzajów paliw:

  • paliwa gazowego w rozumieniu art. 3 pkt 3a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
  • gazu płynnego LPG
  • lekkiego oleju opałowego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt8 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 660).

Instalacja kotłów na pelet/drewno jest dopuszczalna wyjątkowo gdy brak jest dostępnej sieci gazowej na terenie bezpośrednio przylegającym do działki, na której znajduje się instalacja, w której następuje spalanie paliw, potwierdzony przez operatora sieci, a w przypadku braku operatora sieci przez organ gminy.

Zaktualizowano 2021-01-20