Komunikat dla osób zamierzających ubiegać się o dotację celową z budżetu miasta Łeby na wymianę kotła grzewczego.

Uprzejmie informujemy, że Uchwała nr XXVI/236/2020 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2021 r. poz.341) wchodzi w życie 12 lutego 2021 r.

W dniu 12 lutego 2021 planowane jest ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji na w/w cel.

Informujemy jednocześnie, że ogłoszenie o naborze wniosków będzie uwzględniało zmiany wprowadzone na mocy Uchwały Nr 026/g120/D/21 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 1 lutego 2021 r. w szczególności dotyczące zasad kontroli i rozwiązania umów o udzielenie dotacji.

Zaktualizowano 2021-02-12