Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lęborku informuje, iż z uwagi na liczne przypadki wykrycia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w Polsce, ryzyko dalszego rozprzestrzenienia wirusa w krajowej populacji drobiu i ptaków dzikich należy uznać za bardzo wysokie. Dotychczas na terenie województwa pomorskiego wystąpiły 2 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu hodowlanego – w powiecie słupskim oraz wejherowskim.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lęborku zaleca utrzvmvwanie drobiu w zamknieciu oraz wzmocnienie bioasekuracii w gospodarstwach utrzymujących drób, w szczególności w systemie przyzagrodowym.

Jednocześnie przypomina o objawach mogących nasuwać podejrzenie HPAI:

  • zwiększona śmiertelność;
  • znaczący spadek pobierania paszy i wody;
  • objawy nerwowe (drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów);
  • duszność;
  • sinica i wybroczyny;
  • biegunka;
  • spadek nieśności.

Zaktualizowano 2021-02-02