Burmistrz Miasta Łeby ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach i lokalach położonych na obszarze miasta Łeby.

Przedmiotem dofinansowania są instalacje, w których następuje spalanie paliw (na paliwo gazowe, gaz LPG, na lekki olej opałowy), pompy ciepła, kolektory słoneczne i urządzenia grzewcze elektryczne.

W przypadku, gdy w terenie bezpośrednio przylegającym do działki, na której będzie realizowane przedsięwzięcie brak sieci gazowej, potwierdzony przez operatora sieci (Novatek Green Energy, Gazowe Biuro Techniczne dla miasta Łeby, ul. 11 Listopada 2E, 84-360 Łeba) dopuszcza się dofinansowanie instalacji zgazowujacych drewno lub na pelet.

W budżecie miasta Łeby zarezerwowano na ten cel kwotę 80 000 zł.

Dotacja jest przyznawana w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych, lecz nie więcej niż 5 000 zł. Dotacje w ramach niniejszego naboru będą udzielanie do wyczerpania środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie miasta Łeby.

Termin składania wniosków – 5 marzec 2021 r.

Wnioski rozpatrywane będą w sposób ciągły według kolejności ich złożenia. W terminie 7 dni od złożenia kompletnego wniosku / jego uzupełnienia oraz jego pozytywnego rozpatrzenia.

Pełne ogłoszenie oraz wzór wniosku do pobrania z BIP.

Zaktualizowano 2021-04-07