Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca (WWRP) za Pomocą Niskodawkowej Tomografii Komputerowej (NDTK) – prowadzony dla makroregionu północnego przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku (UCK).

Celem programu jest poprawa wykrywalności raka płuca na wczesnym etapie jego rozwoju poprzez prowadzenie działań profilaktycznych w wybranej populacji mieszkańców Polski w latach realizacji Programu. W jego realizację zaangażowany jest wielodyscyplinarny zespół specjalistów m. in. z Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej oraz Zakładu Radiologii UCK.

GRUPA DOCELOWA:

  • Osoby w wieku 55-74 lata, wieloletni palacze, okres abstynencji tytoniowej poniżej 15 lat;
  • Osoby w wieku 50-74 lata, wieloletni palacze, okres abstynencji tytoniowej poniżej 15 lat, u których stwierdza się jeden z czynników ryzyka:
    • Ekspozycja zawodowa na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadzę, radon,
    • Indywidualna historia zachorowania na raka: w wywiadzie chłoniak, rak głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu, np. rak pęcherza moczowego,
    • Występowanie raka płuca w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia,
    • Choroby płuc: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) lub włóknienie płuc.

Jak się zgłosić do programu? Skontaktuj się z nami!

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
UL. SMOLUCHOWSKIEGO 17 | 80-952 GDAŃSK
E-MAIL: ZBADAJSWOJEPLUCA@UCK.GDA.PL
TELEFON: 58/349-36-86

zbadajswojepluca.uck.pl

Zaktualizowano 2021-04-07