Zgodnie z uchwałą nr XIX/182/2020 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Łeba – obowiązkiem właściciela nieruchomości jest wystawianie pojemników lub worków w miejscu dostępnym dla pracowników przedsiębiorstwa odbierającego odpady, tj. przed posesją, co najwyżej na jeden dzień przed terminem odbioru odpadów, nie wcześniej niż o godzinie 19:00, w sposób nie utrudniający przejścia lub przejazdu. Prosimy, aby pojemniki lub worki były ustawiane jak najbliżej swoich posesji.

Zaktualizowano 2021-04-22