Uprzejmie informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Łeby otrzymaniem dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze Łeby” (Edycja 2021), na realizację przedsięwzięcia polegającego na wymianie starego źródła ciepła na nowe – ekologiczne (zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych), przewiduje się przeprowadzenie kolejnego naboru wniosków jeszcze w pierwszym półroczu 2021 roku.

Zgodnie z zapisami Uchwały nr XXVI/236/2020 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 30 grudnia 2020 roku, w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu miasta Łeby na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ograniczenia niskiej emisji, procedura naboru wniosków może zostać przeprowadzona kilkakrotnie w ciągu roku budżetowego lecz nie później niż do dnia 31 sierpnia. W pierwszym naborze wniosków przeznaczono na dotacje w budżecie miasta Łeby kwotę 80 000 zł.

Zaktualizowano 2021-05-18