Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku realizuje w okresie od 02 lutego 2021r. do 31 grudnia 2021 r. Program Specjalny – Droga do pracy. Wartość projektu: 70 000,00 zł. Celem Programu Specjalnego jest udzielenie kompleksowego wsparcia poprzez objęcie działaniami aktywizującymi 6 osób bezrobotnych, mieszkańców powiatu lęborskiego – zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku, najbardziej oddalonych od rynku pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym, posiadających wykształcenie i kwalifikacje nieadekwatne do potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku pracy w szczególności osoby długotrwale bezrobotne.

W ramach projektu przewidziano do realizacji:

  • Staże dla 2 osób,
  • Prace interwencyjne dla 2 osób,
  • Roboty publiczne dla 2 osób,
  • Specyficzny element wspierający zatrudnienie: „Bon wizerunkowy” dla osób skierowanych na staż, podejmujących zatrudnienie w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych.

Już dziś zgłoś swoją kandydaturę do udziału w projekcie – https://lebork.praca.gov.pl/urzad/dane-kontaktowe

Zaktualizowano 2021-04-22