Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lęborku, informuje, że na terenie powiatu lęborskiego stwierdzono pierwsze ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8.

Ognisko zostało stwierdzone w stadzie drobiu przyzagrodowego, w miejscowości Janowiczki, gm. Nowa Wieś Lęborska.

Choroba charakteryzuje się nietypowym przebiegiem, a zmiany początkowo mogą się ograniczyć do spadku produkcji i zmniejszenia pobierania paszy. Istotne jest, aby zwrócić uwagę na każdy przypadek podwyższonej śmiertelności w stadach drobiu.

Na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska zostanie wyznaczony obszar zapowietrzony- w promieniu 3 km od ogniska oraz obszar zagrożony – w promieniu 10 km od ogniska choroby., obejmie również gminę Wicko oraz miasto Lębork, gmina Lębork.

Zasięg obszarów zostanie podany w Rozporządzeniu Wojewody Pomorskiego, które ukaże się w najbliższych dniach w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego W gospodarstwach na obszarze zapowietrzonych :Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Weterynaryjna 1, 8 4-300 Lębork tel: 59 862 21 80, fax: 59 862 21 01, e-mail: piwlebo@gdansk.wiw.gov.pl.

Nakazuje się:

 • uniemożliwienie kontaktu drobiu z dzikim ptactwem,
 • uniemożliwienie kontaktu drobiu z dzikim ptactwem z ptakami utrzymywanymi w poszczególnych gospodarstwach,
 • bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji przez osoby wizytujące dane gospodarstwo i w odniesieniu do środków transportu,
 • prowadzenie przez posiadacza zwierząt wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub wychodzących z niego- niezwłocznie informować o zwiększonej śmiertelności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

Zakazuje się:

 • wprowadzania do i z gospodarstw drobiu lub innych ptaków oraz ssaków;
 • wywożenia lub rozrzucania nawozów naturalnych lub ściółki;
 • zakaz przemieszczania z gospodarstw drobiu, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, oraz produktów pochodzących od drobiu- w tym jaj konsumpcyjnych, mięsa
 • zakaz organizowania targów, pokazów, wystaw drobiu i ptaków,

Odstępstwa od zakazu przemieszczania drobiu z obszaru zapowietrzonego

Przemieszczenie takie odbywa się pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii. Miejscem przeznaczenia jest rzeźnia, drób musi być poddany natychmiastowemu uboju. Przemieszczenie poprzedzone jest badaniem klinicznym i w razie konieczności badaniem laboratoryjnym (zalecane), którego wyniki muszą być ujemne. W gospodarstwach na obszarze zagrożonym:

Nakazuje się:

 • uniemożliwienie kontaktu drobiu z dzikim ptactwem,
 • uniemożliwienie kontaktu drobiu z dzikim ptactwem z ptakami utrzymywanymi w poszczególnych gospodarstwach,
 • bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji przez osoby wizytujące dane gospodarstwo i w odniesieniu do środków transportu,
 • prowadzenie przez posiadacza zwierząt wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub wychodzących z niego
 • niezwłocznie informować o zwiększonej śmiertelności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

Zakazuje się:

 • wprowadzania do i z gospodarstw drobiu lub innych ptaków oraz ssaków;
 • wywożenia lub rozrzucania nawozów naturalnych lub ściółki;
 • zakaz przemieszczania z gospodarstw drobiu, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, oraz produktów pochodzących od drobiu – w tym jaj konsumpcyjnych, mięsa
 • zakaz organizowania targów, pokazów, wystaw drobiu i ptaków

Odstępstwa od zakazu przemieszczania drobiu z obszaru zapowietrzonego:

Przemieszczenie takie odbywa się pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii. Miejscem przeznaczenia jest rzeźnia, drób musi być poddany natychmiastowemu uboju. Przemieszczenie poprzedzone jest badaniem klinicznym i w razie konieczności badaniem laboratoryjnym (zalecane), którego wyniki muszą być ujemne.

Warunki znoszenia restrykcji w obszarach zapowietrzonym i zagrożonym.

 • nie stwierdzono kolejnych ognisk choroby;
 • upłynęło co najmniej 21 dni od daty zakończenia wstępnej dezynfekcji w ognisku choroby i do momentu przeprowadzenia badań we wszystkich gospodarstwach – obszar zapowietrzony;
 • upłynęło najmniej 30 dni od daty zakończenia wstępnej dezynfekcji w ognisku choroby i do momentu przeprowadzenia badań we wszystkich gospodarstwach – obszar zagrożony.

ZALECENIA INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ

Informacje dla drobnotowarowych hodowców drobiu-chów przyzagrodowy

Zaleca się:

 • nie pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki;
 • przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 • unikanie czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom

W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII APELUJE O ZAMKNIĘCIE W POMIESZCZENIACH DO TEGO PRZEZMNACZONYCH DROBIU ZAGRODOWEGO NA TERENIE CAŁEGO POWIATU LĘBORSKIEGO.

Zaktualizowano 2021-04-22