„Dokonujemy dzisiaj uroczystego wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie, oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, które będzie obiektem unikatowym w skali naszego kraju” – powiedział wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotr Gliński podczas uroczystości w Łebie. Muzeum poświęcone archeologii morskiej i zagadnieniom rybołówstwa bałtyckiego będzie dziesiątym oddziałem Narodowego Muzeum Morskiego. Jego misją będzie zachowanie dla przyszłych pokoleń morskiego dziedzictwa kulturowego Polski.

Źródło: www.gov.pl

Źródło – youtube.com

Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego – znajdujący się od października 2020 w budowie w Łebie dziesiąty oddział Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Muzeum będzie położone w pobliżu ujścia rzeki Łeby do Morza Bałtyckiego, obok promenady i kanału portowego. Otwarcie dla zwiedzających jest zaplanowane latem 2024.

Gmach muzeum będzie miał nowoczesną i dynamiczną formę. Będą w nim zastosowane ekologiczne rozwiązania, maksymalnie ograniczające zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną. Powierzchnie wystawowe będą miały powierzchnię ponad sześciu tysięcy m². Według ministerstwa: „Kształt i nachylenie frontowej falującej fasady pokrytej giętymi drewnianymi listwami oraz pionowo rozpięte liny nadadzą obiektowi żeglarski charakter i nawiążą do wyrzuconego na brzeg konaru, kadłuba statku, morskich fal czy nadmorskich wydm”.

Muzeum jest jedną z 94 inwestycji muzealnych realizowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach „sieci nowoczesnych muzeów”, finansowanej ze środków ministra. Planowany koszt wyniesie około 40 milionów złotych.

Ekspozycja będzie się skupiać głównie na chronologiczno-tematycznym przedstawieniu wszystkich aspektów archeologicznych badań podwodnych prowadzonych przez Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku (w tym obiekty wydobyte w czasie badań) oraz zaprezentowaniu szeroko pojętych zagadnień z dziedziny rybołówstwa bałtyckiego (fauna i flora Bałtyku, rybacy i ich kultura, porty rybackie oraz ratownictwo morskie).

Źródło: Wikipedia

Zaktualizowano 2021-06-10