Przebudowa drogi gminnej Nr 104059G ul. Powstańców Warszawy w Łebie

Celem wykonania przebudowy ul. Powstańców Warszawy jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców. Zostanie udrożniony ruch w tym rejonie ulic, gdzie obecnie skumulowany jest ruch kołowy w związku ze strefą wyłączoną z ruchu dla pojazdów na deptaku przy ul. Kościuszki. Inwestycja przewiduje remont zarówno nawierzchni jezdni, jak również chodników.

Całkowita wartość inwestycji to 1 684 563,00 zł
w tym dofinansowanie 842 281,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej Nr 104061G ul. Turystyczna w Łebie

Przebudowa ulicy Turystycznej w Łebie obejmuje jeden odcinek drogi, na której zostaną wykonane następujące roboty budowlane: rozbiórka całej nawierzchni 2162 m, zostanie wykonana nawierzchnia z kostki kamiennej, nawierzchnia asfaltowa w ilości 3065m2 wraz z krawężnikami, wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie nowej instalacji oświetlenia ulicznego oraz kanał technologiczny. Wykonanych zostanie ok. 60 miejsc postojowych.

Całkowita wartość inwestycji to 4 558 292,00 zł
w tym dofinansowanie 2 279 146,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 104049G ul. Wróblewskiego

Wykonanie przebudowy ul. Wróblewskiego pozwoli na uzyskanie jednorodności ulic w tym rejonie. Zaprojektowana infrastruktura kanalizacji deszczowej zagwarantuje sprawne odwodnienie oraz zlikwiduje zastoiska wodne. Zastosowane rozwiązania techniczne i administracyjne przyczynią się do zmniejszenia zatłoczenia, zwiększą przepustowość miasta Łeby, podniosą komfort wypoczynku w obiektach świadczących usługi noclegowe, rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe oraz poprawią dostęp do portu rybackiego.

Całkowita wartość inwestycji to 650 342,00 zł
w tym dofinansowanie 325 171,00 zł.

Zaktualizowano 2021-05-21