Głównym celem planowanej inwestycji jest powstanie budynku dla służb ratowniczych co podniesie bezpieczeństwo na terenie miasta Łeba oraz zwiększy potencjał placówki (powstanie budynek wielofunkcyjny) świadczący zróżnicowane usługi społeczne, w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres robót obejmuję rozbiórkę części budynku (garaże), budowę wewnętrzne linii zasilającej, instalacji oświetlenia, instalacji, alarmowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacyjnej i gazowej.

Szacowany koszt inwestycji 4 055 867,68 zł,
Dofinansowanie z RFIL: 3 000 000,00 zł.

Zaktualizowano 2021-05-20