Gmina Miejska Łeba realizuje projekt partnerski pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Łeba – Uwolnij Energię Natury” dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Gmina Łęczyce, natomiast całe przedsięwzięcie realizowane jest w partnerstwie z Gminą Miasto Lębork, Gminą Wicko, Gminą Główczyce i Gminą Nowa Wieś Lęborska. Przedmiotem projektu jest rozbudowa sieci szlaków kajakowych z ich kompleksowym zagospodarowaniem na rzekach Łeba oraz Chełst – od Paraszyna do miasta Łeba,  poprzez budowę przystani i przenosek kajakowych wraz z zagospodarowaniem oraz oznakowaniem szlaku.

Zakończenie realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na 2022 r.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego dzięki środkom z RPO WP 2014-2020 r.

  • Całkowity koszt realizacji projektu to 2 808 362,45 zł
  • Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 2 387 108,08 zł
  • Całkowity koszt zadań realizowanych przez Gminę Miejską Łeba: 526 007,40 zł
  • Dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminę Miejską Łeba: 447 106,29 zł

Zaktualizowano 2021-09-08