Gmina Miejska Łeba realizuje projekt partnerski pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka” dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Gmina Ustka, natomiast całe przedsięwzięcie polega na współpracy w partnerstwie z Gminą Główczyce, Gminą Smołdzino, Gminą Słupsk, Gminą Wicko, Nadleśnictwem Damnica, Nadleśnictwem Lębork i Powiatem Słupskim.

Przedmiotem projektu jest budowa kompleksowo oznakowanej międzynarodowej trasy rowerowej R-10 o długości 120,09 km, zagospodarowanie miejsc postojowych oraz spójna promocja tworzonego produktu turystycznego.

Projekt obejmuje m.in. budowę tras rowerowych i pieszo-rowerowych, modernizację dróg pod kątem dostosowania ich do ruchu rowerowego oraz zagospodarowanie terenu miejsc postojowych. Miejsca postojowe zostaną wyposażone m.in. w wiaty, ławostoły i ławki z oparciem z funkcją stojaka rowerowego, przyborniki rowerowe, tablice informacyjne i kosze na śmieci. Wykonane zostaną również przyłącza wodno-kanalizacyjne do toalet.

Projekt zostanie zrealizowany do czerwca 2023 roku.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego dzięki środkom z RPO WP 2014-2020 r.

  • Całkowity koszt realizacji projektu to 19 702 024,60 zł
  • Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 9 100 000,00 mln zł
  • Koszt zadań realizowanych przez Gminę Miejską Łeba: 1 257 699,00 zł
  • Dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminę Miejską Łeba: 580 890,57 zł

Zaktualizowano 2021-09-08