Celem operacji jest ochrona zejścia na plażę nr 4 w rejonie OW Górnik poprzez przebudowę zejścia. Przebudowa zejścia przyczyni się do ochrony przyrody przez regulowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo. Cel ten jest spójny z celem głównym Lokalnej Strategii Rozwoju: Wzmocnienie atrakcyjnej turystycznie marki obszaru do stworzenia konkurencyjnej gospodarki tworzącej miejsca pracy oraz celem szczegółowym: Poprawa warunków życia mieszkańców. Operacja zapewni rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury publicznej i infrastruktury kultury bazującej na tradycjach obszaru, szczególnie morskich i rybackich.

Nazwa projektu: Ochrona zejścia na plażę nr 4 przy OW Górnik w Łebie będącą formą ochrony przyrody przez uregulowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rybactwo i Morze.

  • Całkowity koszt realizacji projektu to 371 843,71 zł
  • Kwota dofinansowania: 134 843,52 zł, w tym z EFRM 114 616,99 zł.

Zaktualizowano 2021-05-20