Burmistrz Miasta Łeby informuje, że na podstawie udzielonej zgody Ministra Cyfryzacji od czerwca 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Łebie funkcjonuje Punkt Potwierdzający Profil Zaufany ePUAP. W celu potwierdzenia, przedłużenia ważności lub unieważnienia profilu zaufanego ePUAP zapraszamy do naszego Punktu Potwierdzającego zlokalizowanego w:

Urząd Miejski w Łebie
ul. Kościuszki 90
84-360 Łeba

Profil zaufany to bezpłatne narzędzie do potwierdzania tożsamości przy załatwianiu usług administracyjnych przez internet, w tym w Urzędzie Miejskim w Łebie.

Punkty potwierdzające działają zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1194), zwanego dalej rozporządzeniem.

ulotka informacyjna dot. profilu zaufanego i ePUAP

Zaktualizowano 2021-06-10