Drodzy mieszkańcy od 1 lipca 2021 r. każdy obywatel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał na to 12 miesięcy, dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.

Deklaracje będzie można składać w formie:

  • elektronicznej przez Internet na stronie https://zone.gunb.gov.pl;
  • w formie papierowej, wypełnioną deklarację będzie można wysłać listem lub złożyć osobiście w Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku).

Do elektronicznej rejestracji niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego. Informacje o tym czym jest Profil Zaufany i jak go uzyskać znajdziesz na stronach:

Deklaracja będzie zawierała takie informacje jak:

  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  • informację o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
  • adres e-mail (opcjonalnie).
Wypełnij deklarację przez Internet

Wzory formularzy do wydruku

Zaktualizowano 2021-08-10