Mam swój kompostownik. czy w takim wypadku zobowiązany jestem do zakupu brązowego pojemnika?2021-08-11T13:24:25+02:00

Jeżeli w przydomowym kompostowniku będą zagospodarowane wszystkie powstające na nieruchomości odpady biodegradowalne, wówczas nie ma obowiązku wyposażenia nieruchomości w brązowy pojemnik.

Czy mogę mieć kompostownik i oddawać odpady bio w brązowym pojemniku?2021-08-11T13:24:59+02:00

Kompostowanie odpadów to bardzo pożyteczna i funkcjonalna praktyka. Nie każdy jednak ma możliwość kompostowania wszystkich bioodpadów, które powstają na nieruchomości, w związku z tym można również oddawać wtedy bioodpady w pojemnikach – nie można jednak w takiej sytuacji korzystać ze zwolnienia z części opłaty z tytułu kompostowania bioodpadów.

Czy korzystając ze zwolnienia z części opłaty z tytułu kompostowania bioodpadów mogę korzystać z PSZOK?2021-08-11T13:25:22+02:00

Korzystając ze zwolnienia z części opłaty z tytułu kompostowania bioodpadów obowiązuje ograniczenie w postaci braku możliwości oddawania bioodpadów do PSZOK. Inne odpady przyjmowane będą w PSZOK zgodnie z ogólnymi zasadami przyjmowania odpadów w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Co i jak muszę zgłosić, żeby móc kompostować?2021-08-11T13:25:48+02:00

Kompostować może każdy mieszkaniec, natomiast do skorzystania z ulgi z tego tytułu uprawnieni są mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej. W przypadku chęci skorzystania z ulgi w związku z kompostowaniem, należy złożyć deklarację.

Prowadzę gospodarstwo i bioodpady wyrzucam na obornik i karmię zwierzęta czy mogę skorzystać ze zwolnienia z części opłaty z tytułu kompostowania?2021-08-11T14:23:32+02:00

Z ulgi mogą korzystać właściciele nieruchomości jednorodzinnych, którzy kompostują wszystkie bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku. Aby w tym przypadku skorzystać z ulgi należy spełnić wszystkie warunki w tym posiadanie kompostownika, co będzie przedmiotem kontroli. Obornik nie jest materiałem na kompost. Skarmianie zwierząt resztkami oczywiście nie jest zabronione, ale konieczne jest posiadanie kompostownika do innych bioodpadów, których np. zwierzęta nie zjedzą. Jeżeli nie będzie na nieruchomości kompostownika wówczas nie ma możliwości skorzystania z ulgi i nieruchomość powinna być wyposażona w brązowy pojemnik.

Jakie warunki powinien spełniać kompostownik?2021-08-11T13:26:38+02:00

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie określa jednolitej i jednoznacznej definicji kompostownika. Zakłada się jednak że powinno być to wyznaczone /ograniczone/ wygrodzone (drewniane, betonowe, z tworzywa) miejsce gdzie kompostowane będą wszystkie bioodpady powstające na nieruchomości, miejsce w którym zachodzić będzie proces kompostowania. Ponadto usytuowanie kompostownika powinno być zgodne z innymi przepisami w tym np.: Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065)

Zaktualizowano 2021-08-11

By |2021-08-11T14:23:55+02:0011 sierpnia, 2021|Gospodarka komunalna|
Przejdź do góry