W najbliższym czasie Gmina Miejska Łeba rozpoczyna roboty budowlane związane z budową ul. Niedziałkowskiego (od ul. Grabskiego do ul. Kwiatkowskiego). Prace wykonywane będą przez firmę Lato-Bruk Eugeniusz Latosiński ze Strzebielina za kwotę blisko 345 tys. złotych. Przekazanie placu budowy nastąpi już w przyszły wtorek 31.08.2021r.

W październiku rozpoczną się także prace nad modernizacją zejścia na plażę przy OW Górnik. Przebudowę zejścia wykonywać będzie firma Maya Transport Maria Gałka z Dębogórza. Również w październiku Gmina planuje rozpoczęcie robót związanych z montażem lamp na ul. Leśnej. Prace wykona P.P.H.U Oświetlenie inż. Dariusz Ostrowski ze Złotowa. Ww. roboty związane z modernizacją zejść na plaże kosztować będą odpowiednio 349 tys. zł oraz 61tys. zł.

Dodatkowo jeszcze w tym roku firma Bullait Andrzej Ciuchta z Elbląga dostarczy i zamontuje 3 urządzenia w ramach budowy Skateparku za łączna kwotę 120tys. zł. Będzie to początek inwestycji, której celem jest budowa Skateparku składającego się z 12 urządzeń.

Dodatkowo jesienią Gmina planuje rozpoczęcie prac związanych z przebudową trzech dróg: ul. Turystycznej, ul. Wróblewskiego oraz dokończenie przebudowy ul. Powstańców Warszawy. Obecnie trwa procedura wyboru wykonawców.

Ponadto w chwili obecnej trwa postępowanie przetargowe związane z budową ścieżek rowerowych R-10 w ramach Pomorskich Tras Rowerowych. Zakończenie postępowania i wybór wykonawcy nastąpi we wrześniu.

Wszystkie zadania inwestycyjne mają zostać zakończone przez rozpoczęciem sezonu w roku 2022.

Zaktualizowano 2021-09-08