Miło nam poinformować, że w minioną sobotę tj. 11.09.2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łebie odbyło się spotkanie ze słuchaczami podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej z Warszawy po przewodnictwem Dziekana Wydziału Wojskowego płk dr inż. Jacka Joniaka oraz ppłk dr Rafała Chrupka.

Jest to kolejna wizyta słuchaczy akademii Sztuki Wojennej w naszym mieście. W tym roku tematem spotkania było przedstawienie informacji dotyczących roli i zadań Urzędu Miasta w systemie bezpieczeństwa narodowego w świetle zmian zachodzących w środowisku bezpieczeństwa, a także realizacji zadań we współpracy z Siłami Zbrojnymi RP.

Zgromadzonych gości powitał i przewodniczył spotkaniu Z-ca Burmistrza Miasta Łeby – Pan Krzysztof Król. Na spotkanie, zostali zaproszeni m.in.:

Wszyscy zaproszeni goście brali czynny udział w spotkaniu poprzez przybliżenie tematu związanego ze spotkaniem. Poruszono m.in. takie aspekty bezpieczeństwa jak cyberprzestrzeń, bezpieczeństwo w obszarze morskim, bezpieczeństwo energetyczne i infrastruktura krytyczna. Nie zabrakło również tematu związanego z nakładaniem świadczeń rzeczowych i osobistych w celu zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych. Omówiono również bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, wobec aktualnej sytuacji epidemicznej i związanej z tą sytuacją roli wojska.

Jednym z organizatorów spotkania był pracownik UM Łeba zajmujący się sprawami Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej podinsp. ds. ZK-OC Barbara Kotkowska. Wszystkim zaproszonym gościom bardzo dziękujemy za obecność. Chcielibyśmy aby spotkania tego typu na stałe zagościły w kalendarzu spotkań w progach Urzędu Miasta Łeby.