Dnia 22.09.2021 roku reprezentacja Gminy Miejskiej Łeba na czele z Burmistrzem Miasta Łeby Andrzejem Strzechmińskim oraz jego Zastępcą Krzysztofem Królem uczestniczyła w spotkaniu organizowanym w formule online przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Tematem była rola obszarów funkcjonalnych, tj. Żuław, Borów Tucholskich, Wschodniego Powiśla, Środkowego Pomorza oraz Strefy Przybrzeżnej w realizacji programu Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027.

Spotkanie poprowadził Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego Pan Adam Mikołajczyk, który m.in. przedstawił zakres tematyczny i finansowy instrumentów terytorialnych, które planowane są w programie FEP 2021-2027.

Warto wspomnieć, że we wrześniu ubiegłego roku Gmina Miejska Łeba wraz z Gminą Główczyce, Gminą Smołdzino, Gminą Ustka, Miastem Ustka oraz Gminą Wicko podpisała list intencyjny w sprawie wyrażenia woli współpracy w ramach Obszaru Funkcjonalnego STREFA PRZYBRZEŻNA – część zachodnia. Gmina Miejska Łeba zamierza zintensyfikować współpracę z sygnatariuszami listu celem wspólnego wypracowania listy przedsięwzięć strategicznych dla rozwoju OF Strefa Przybrzeżna – część zachodnia przed przystąpieniem w przyszłym roku do negocjacji z Urzędem Marszałkowskim, których celem jest uzyskanie dofinansowania na te zadania.