Dzisiaj nastąpiło przekazanie terenu budowy pod realizację przedsięwzięcia strategicznego pn. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Ścieżki rowerowe R10. Przedmiotem inwestycji jest budowa kompleksowo oznakowanej międzynarodowej trasy rowerowej R-10 oraz zagospodarowanie na tej trasie miejsc postojowych. Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych REWERS Agnieszka Wojciech Formela z Bożegopola Wielkiego. Całkowity koszt prac to 1 599 000,00 zł brutto. W przekazaniu uczestniczyły pracowniczki Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Łebie, Inspektor nadzoru w branży drogowej Pan Tomasz Gałka oraz przedstawiciel Wykonawca Pan Wojciech Formela.

Projekt „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka” dofinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego.

  • Całkowity koszt realizacji projektu to 19 702 024,60 zł
  • Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 9 100 000,00 zł
  • Koszt zadań realizowanych przez Gminę Miejską Łeba: 1 257 699,00 zł
  • Dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminę Miejską Łeba: 580 890,57 zł