Rozpoczynamy inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104049G ul. Wróblewskiego”. W ramach inwestycji przewidziano m.in. wymianę nawierzchni na kostkę granitową, aby zachować spójną całość z wyremontowana już ul. Abrahama, a także zostanie wykonana kanalizacja deszczowa i nowe oświetlenie. Wykonawcą robót budowlanych jest FHU Stanisław Horanin z Łeby. Całkowity koszt prac to 920 000,00 zł brutto. W przekazaniu placu budowy uczestniczył Burmistrz Miasta Łeby p. Andrzej Strzechmiński, Zastępca Burmistrza p. Krzysztof Król, pracowniczki Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Łebie, Inspektor nadzoru w branży sanitarnej p. Zbigniew Wysokiński, Przedstawiciel Spółki Wodnej Michał Niżniowski oraz Wykonawca p. Stanisław Horanin. Zakończenie robót budowlanych zaplanowano na kwiecień 2022 r.

Inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104049G ul. Wróblewskiego” dofinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021.

  • Całkowity koszt realizacji inwestycji to 650 342,00 zł
  • w tym dofinansowanie z RFRD 2021 w wysokości 325 171,00 zł