Dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg rozpoczynamy kolejną inwestycję w Łebie. Dzisiaj nastąpiło przekazanie terenu budowy pod zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 104059G ul. Powstańców Warszawy w Łebie”. Celem przebudowy jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców oraz udrożnienie ruchu w tym rejonie. Inwestycja przewiduje remont zarówno nawierzchni jezdni, jak również chodników.

Wykonawcą robót budowlanych jest Produkcja i Eksploatacja Kruszywa Formella s.c. Mariusz Formella Tomasz Formella z Niepoczołowic. Całkowity koszt prac to 2 206 315,34 zł.

W przekazaniu placu budowy uczestniczyły pracowniczki Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Łebie, Inspektor nadzoru w branży drogowej p. Stefan Petk, Przedstawiciel Spółki Wodnej Michał Niżniowski, Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągowego „ŁEBA-WICKO” p. Tomasz Stawski oraz Przedstawiciel Wykonawcy p. Mariusz Formella i kierownik budowy p. Adam Smoliński. Zakończenie robót budowlanych zaplanowano na kwiecień 2022 r. Inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 104059G ul. Powstańców Warszawy w Łebie” dofinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021.

  • Całkowity koszt realizacji inwestycji to 2 222 187,34 zł
  • w tym dofinansowanie z RFRD 2021 w wysokości 842 281 zł