Burmistrz Miasta Łeby przypomina wszystkim mieszkańcom Łeby, iż w związku z trwającą akcją szczepień przeciw COVID-19 istnieje możliwość skorzystania z nieodpłatnego transportu na szczepienie.

Transport skierowany jest w szczególności:

  • do osób starszych powyżej 70 roku życia, mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień na terenie gminy;
  • do osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień;
  • do osób niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;

W celu umówienia dowozu należy skontaktować się z koordynatorem: