Aktualne ogłoszenia o przetargach publikowane są Biuletynie Informacji Publicznej właściwym dla danej instytucji lub jednostki. Ogłoszenia o przetargach realizowanych przez Gminę Miejską Łeba znajdziesz na stronie www.leba.um.gov.pl w działach:

Ponadto publikuje się plan zamówień na dany rok.

Dodatkowo na stronie miejskiej pod adresem https://leba.eu/pl/urzad-miasta#bip-last dostępna jest lista ostatnich ogłoszeń.

Uwaga – pod przyciskiem „Pokaż archiwalne” ukryte są nieaktualne ogłoszenia, które dodatkowo oznakowane są etykietą „Wersja archiwalna”.

W metryce każdego ogłoszenia – dostępnej pod ogłoszeniem – można znaleźć takie informacje jak data publikacji czy osobę odpowiedzialną za dany przetarg. Część tych informacji jest powielona na początku ogłoszenia. Ważny jest tzw. „Czas publikacji” – wskazuje on czas ostatniej aktualizacji ogłoszenia.