Sprawy urzędowe załatwiaj online. Podpowiadamy, jak to zrobić w artykule – https://leba.eu/pl/post/63578.

Niezbędne przy załatwianiu spraw drogą elektroniczną jest odwiedzenie portalu www.obywatel.gov.pl – więcej o nim napisaliśmy w artykule – https://leba.eu/pl/post/42350.

Niezbędne do podpisywania elektronicznych dokumentów jest posiadanie podpisu z certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Więcej przydatnych informacji uzyskasz na stronach:

  • https://pz.gov.pl – profil zaufany – niezbędny do zalogowania się w portalach wymienionych poniżej; zalecamy założyć PZ potwierdzając tożsamość w urzędzie zamiast przy pomocy konta bankowego (PZ potwierdzony kontem bankowym wymaga wykonywania większej ilości operacji przy logowaniu i podpisywaniu – za każdym razem trzeba logować się do banku);
  • https://www.moj.gov.pl – usługi dla obywatela – nowa usługa, która zastępuje przestarzały ePUAP;
  • https://obywatel.gov.pl – typowe sprawy takie jak wydawanie dowodów osobistych, zawieranie małżeństwa itp.; opisy procedur załatwiania spraw drogą elektroniczną i tradycyjną; wzory formularzy do wydruku;
  • https://epuap.gov.pl – stary portal do załatwiania spraw drogą elektorniczną.