W dniu 20.03.2024 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami gdzie przedstawiono szkic projektu przebudowy ulicy Nadmorskiej w Łebie od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Sosnowej (obszar opracowania – 3414 m2).

Podczas spotkania zebrano uwagi przedstawione przez mieszkańców jednakże chętnie przyjmiemy do rozważenia kolejne uwagi i sugestie na temat poniższego projektu. Forma kontaktu – wiadomość e-mail. Wiadomości przyjmujemy do 10 kwietnia br.

Obecny stan

 • jezdnia i chodniki
 • 20 miejsc postojowych
 • 0 m2 przestrzeni zielonych
 • ruch pieszych w obydwu kierunkach – 2000 osób/h
 • rotacja zajęcia miejsc postojowych – 20 pojazdów/h
 • przestrzeń zajęta pod komunikację samochodową – 49,5%
 • użytkownicy generowani przez ruch samochodów – 2,0%

Główne założenia projektu

 • nadanie priorytetu użytkownikom pieszym
 • uatrakcyjnienie przestrzeni
 • zwiększenie użytkowania przestrzeni w różnych okresach dnia

Główne działania

 • zmniejszenie prędkości przejazdu
 • zachowanie dojazdu większym samochodom
 • nasadzenia drzew
 • wprowadzenie zieleni
 • likwidacja barier architektonicznych
 • zachowanie dojazdów do posesji
 • zachowanie miejsc postojowych
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na fragmencie ul. nadmorskiej nie spowoduje zmniejszenia dostępności żadnych fragmentów miasta Łeba
 • zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników pieszych
 • organizacja wydzielenia przestrzeni jezdnej

Scenariusze wykorzystania przestrzeni

Różne użytkowanie przestrzeni w zależności od bieżących potrzeb.

Stan istniejący:

 • piesi poruszają się obustronnymi chodnikami
 • samochody parkują na pasie postojowym na jezdni
 • samochody poruszają się w dwóch kierunkach na jezdni

Scenariusz – stan projektowany z miejscami post

 • piesi poruszają się obustronnymi chodnikami
 • samochody parkują w niszach pomiędzy drzewami
 • samochody poruszają się w jednym kierunku na poziomie chodników
 • przestrzeń chodników wydzielona elementami architektonicznymi (słupki, ławki, stojaki rowerowe)

Scenariusz – stan projektowany bez miejsc post

 • piesi poruszają się obustronnymi chodnikami
 • nisze pomiędzy drzewami przeznaczone dla pieszych
 • samochody poruszają się w jednym kierunku na poziomie chodników
 • przestrzeń chodników wydzielona elementami architektonicznymi (słupki, ławki, stojaki rowerowe)

Scenariusz – stan projektowany z przedogródkami

 • piesi poruszają się obustronnymi chodnikami
 • nisze pomiędzy drzewami przeznaczone na przedogródki restauracyjne
 • samochody poruszają się w jednym kierunku na poziomie chodników
 • przestrzeń chodników wydzielona elementami architektonicznymi (słupki, ławki, stojaki rowerowe)

Scenariusz – stan projektowany – deptak

 • w określonych godzinach (np. 18:00 – 24:00) przestrzeń funkcjonuje jako deptak
 • piesi poruszają się cała szerokością przestrzeni
 • nisze pomiędzy drzewami przeznaczone na funkcje usługowe

Powrót do pierwotnego scenariusza

 • powrót do pierwotnego scenariusza nie wymaga ponoszenia żadnych kosztów
 • nisze pomiędzy drzewami można wykorzystywać w zależności od potrzeb – miejsca parkingowe, przedogródki, miejsca pod usługi