Gmina Miejska Łeba zrealizowała zadanie „Przebudowa drogi gminnej 104001G ul. 1 Maja w Łebie” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Inwestycja obejmowała wykonanie 2 odcinków jezdni o parametrach:

  1. Budowa jezdni kamiennej z kostki granitowej czerwonej, szerokość ciągu pieszo – jezdnego 4m z optycznym podziałem na ruch pieszy i kołowy. Podstawowe elementy drogi posiadają następującą konstrukcję: kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny, ciąg z kostki kamiennej oraz 5 słupów i oprawy oświetlenia led.
  2. Budowa jezdni asfaltowej, szerokość drogi 9m oraz azyl rozdzielający pasy ruchu, zatoki postojowe szer. 2,5m, do parkowania równoległego, chodniki szerokości zmiennej do 2,5m. Podstawowe elementy jezdni posiadają następującą konstrukcję: kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny, jezdnia asfaltowa, chodniki z kostki betonowej, miejsca postojowe z asfaltu oraz 7 słupów i oprawy oświetlenia led.

Wartość inwestycji: 2.160.261,00 zł (wydatki kwalifikowalne)
Dofinansowanie uzyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1.078.508,00 zł

W ramach zadania ustawione zostały tablice informacyjne o dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.