Gmina Miejska Łeba zrealizowała zadanie „Przebudowa drogi gminnej 104035G ul. Piotra Wysockiego w Łebie na wschód od Alei Św. Jakuba” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zakresem zadania była budowa:

  • jezdni asfaltowej o szerokości 6,0m, dwukierunkowej,
  • zatoki postojowe o szerokości 2,5m – do parkowania prostopadłego,
  • chodników o szerokości 2,00 m.

Podstawowe elementy jezdni posiadają następującą konstrukcję: kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny, jezdnia asfaltowa, chodniki z kostki betonowej szarej wys.8 cm, miejsca postojowe z kostki betonowej grafitowej wys. 8 cm, ścieżka rowerowa szerokości 2m z kostki betonowej czerwonej wys. 8cm oraz 5 słupów i oprawy oświetlenia led.

Wartość inwestycji: 733.748,00 zł (wydatki kwalifikowalne)
Dofinansowanie uzyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 281.953,00 zł

W ramach zadania ustawione zostały tablice informacyjne o dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.