Ceny prądu 2023 będą zamrożone. Jednak aby skorzystać z zamrożenia taryf trzeba złożyć oświadczenie do swojego dostawcy prądu do 30 listopada 2022!

Kto musi złożyć oświadczenie?

Mali i średni przedsiębiorcy (w tym firmy jednoosobowe) oraz szkoły, szpitale, spółki komunalne, gminy itp. Rządowe wsparcie obejmie również podmioty użyteczności publicznej, które zużywają energię na potrzeby swojej podstawowej działalności. Będą to m.in.: szkoły, żłobki i kluby dziecięce, dzienni opiekunowie, szpitale, przychodnie, ochotnicze straże pożarne, kościoły i inne związki wyznaniowe, placówki, które zapewniają całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, rodzinne domy pomocy, centra i kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej oraz spółdzielnie socjalne, noclegownie i ogrzewalnie.

Jeżeli oświadczenie zostanie złożone do 30 listopada maksymalne ceny będą stosowane od 1 grudnia. Oświadczenia złożone po 30 listopada skutkują tym, że cena maksymalna zacznie obowiązywać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Maksymalna cena prądu będzie stosowana przez sprzedawców:

  • od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023 (pod warunkiem złożenia oświadczenia) dla podmiotów użyteczności publicznej oraz małych i średnich przedsiębiorców, przy czym cena będzie dotyczyła poboru nie większego niż 90% średniego zużycia energii.
  • od momentu przekroczenia limitu 2000, 2600 lub 3000 kWh dla gospodarstw domowych, do 31 grudnia 2023.