PSG Gazownia w Rumii informuje, że w dniach 23-25 października 2023 r. odbędzie się akcja przewonienia gazu ziemnego na terenie Łeby, która ma na celu wykrycie i usunięcie nieszczelności na sieci rozdzielczej i instalacjach gazowych.

W przypadku stwierdzenia obecności gazu należy powiadomić Pogotowie Gazowe pod numerem telefonu czynnym całą dobę 992.