Przypominamy, że osoby które podpisały w tym roku umowę darowizny w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” zobowiązały się do corocznego składania oświadczeń wg procedury.

Termin składania pierwszego oświadczenia mija 31 grudnia 2022 r.

Opis procedury stanowi załącznik nr 2 do umowy a wzór oświadczenia jest załącznikiem do wspomnianej procedury:

W okresie określonym w §2 ust. 4, Obdarowani zobowiązani są do złożenia oświadczeń o posiadaniu i użytkowaniu otrzymanego sprzętu komputerowego każdorazowo na koniec roku kalendarzowego i koniec okresu utrzymania efektów projektu grantowego. Koniec roku kalendarzowego rozumiany jest jako grudzień danego roku. Koniec okresu monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego rozumiane jest jako ostatnie 30 dni tego okresu. Oświadczenia należy składać do: sekretariatu Urzędu Miejskiego w Łebie, ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba. O dacie złożenia oświadczenia decyduje faktyczna data wpływu do ww. jednostki.

Dopuszcza się przesłanie podpisanego profilem zaufanym oświadczenia przez platformę ePUAP – adres naszej skrzynki podawczej to /gmleba/SkrytkaESP.