Oświadczenie złożone przez senatora Sławomira Rybickiego na 20. posiedzeniu Senatu w dniu 13 stycznia 2021 r. Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina.

Rząd w związku z walką z pandemią COVID-19 wprowadził daleko idące obostrzenia oraz zakazy prowadzenia działalności w branży turystycznej. Wpływa to bardzo negatywnie na sytuację wielu przedsiębiorców i samorządów regionów turystycznych. 11 stycznia br. ogłoszono program wsparcia dla gmin górskich, który ma wesprzeć samorządy tylko z południa Polski. Program w tak zaprezentowanej formule jest rażąco niesprawiedliwy wobec podmiotów gospodarczych i samorządów z innych turystycznych regionów Polski, w szczególności gmin i powiatów nadmorskich. Dzięki wielkim staraniom przedsiębiorców i samorządów w nadmorskich miejscowościach od wielu lat rozwijała się turystyka zimowa, która stanowiła bardzo ważny dochód dla działalności gospodarczej w okresie zimowym. Od wielu miesięcy branże turystyczna, gastronomiczna, czy hotelarska, tak ważne dla gospodarki nadmorskich miejscowości, ponoszą realne i dotkliwe straty. W północnej Polsce istnieje kilkanaście ośrodków i stoków narciarskich, które również ze względu na rządowe zakazy ponoszą straty, pozostając jednocześnie – tak jak pozostałe wymienione branże – bez wsparcia ze strony rządu. O wsparcie dla branży turystycznej w gminach i powiatach nadmorskich postulował w grudniu ub. r. Związek Miast i Gmin Morskich, jednak pozostało to bez odpowiedzi ze strony rządu. Swój apel wystosował także Marszałek Województwa Pomorskiego.

W związku z powyższym proszę o następujące informacje.

  1. Z jakich powodów w programie wsparcia pominięto nadmorskie samorządy?
  2. Czy rząd rozszerzy program o nadmorskie miejscowości turystyczne? Jeśli tak, to kiedy? Jeśli nie, to z jakich powodów?
  3. Czy planuje się wsparcie branży turystycznej w nadmorskich gminach i powiatach? Jeśli tak, to jakie i kiedy? Jeśli nie, to z jakich powodów?
  4. Z jakiego aktualnie wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy branży turystycznej z nadmorskich miejscowości turystycznych?
  5. Czy przewiduje się program bezpośredniego finansowego wsparcia podmiotów gospodarczych branży turystycznej? Jeśli tak, to jaki i kiedy? Jeśli nie, to z jakich powodów?
  6. Czy planowane są dedykowane programy wsparcia dla regionów turystycznych spoza południa Polski? Jeśli tak, to jakie i kiedy? Jeśli nie, to z jakich powodów?
  7. Z jakich powodów wsparcie ogranicza się tylko do części kraju? Południowa Polska, choć jest bardzo ważnym, to jednak nie jest jedynym regionem turystycznym, nawet w okresie zimowym.

Z poważaniem
Sławomir Rybicki